🎮 Game chẵn lẻ zalo ( clzlp - clzl )

Kết quả bỏ 0 và 9.

* Dùng 2 số cuối của MGD gửi về từ Zalopay để chơi.

* Mã giao dịch của zalopay nên 100% xanh chín.

KQ Rate
11 2 4 6 8 x2.35
12 1 3 5 7 x2.35

* Muốn cược Lẻ ( 1,3,5,7 ) 20.000đ

📲 Chuyển số tiền 20.012đ.

* Muốn cược Chẵn ( 2,4,6,8 ) 20.000đ .

📲 Chuyển số tiền 20.011đ.

* video hướng dẫn*"

Bảo trì Auto 00:00h đến 00:05h/day

Click copy để lấy số .

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Web mỗi số: 20 triệu, 250 lần/ngày tối đa.

* Số thay đổi liên tục, check lại số trên web khi chơi.

* Clzl,chẵn lẻ zalo tránh hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả. :

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

🎮Chẵn lẻ zalo2 tương tự với chẵn lẻ zalo (clzl,clzlp)

Kết quả tính cả 0 và 9

* Dùng 2 số cuối của MGD gửi về từ Zalopay để chơi.

* Mã giao dịch của zalopay nên 100% xanh chín.

KQ Rate
21 1 3 5 7 9 x1.96
22 0 2 4 6 8 x1.96

* Muốn cược Lẻ 2 ( 1,3,5,7,9 ) 20.000đ .

📲Chuyển số tiền 20.021đ.

* Muốn cược Chẵn 2 ( 0,2,4,6,8 ) 20.000đ .

📲Chuyển số tiền 20.022đ.

* video hướng dẫn*"

Bảo trì Auto 00:00h đến 00:05h/day

Click copy để lấy số .

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Web mỗi số: 20 triệu, 250 lần/ngày tối đa.

* Số thay đổi liên tục, check lại số trên web khi chơi.

* Clzl,chẵn lẻ zalo tránh hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 1,000,001

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả. :

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

🎮 Game tính kết quả theo mã game bảng dưới.

* Dùng 2 số cuối của MGD gửi về từ Zalopay để chơi.

* Mã giao dịch của zalopay nên 100% xanh chín.

KQ Rate
41 1 4 7 x3
42 2 5 8 x3
43 3 6 9 x3

* VD: Muốn cược mã game 41 (1,4,7) 10.000đ

📲 Chuyển số tiền 10.041đ.

* video hướng dẫn*"

Bảo trì Auto 00:00h đến 00:05h/day

Click copy để lấy số .

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Web mỗi số: 20 triệu, 250 lần/ngày tối đa.

* Số thay đổi liên tục, check lại số trên web khi chơi.

* Clzl,chẵn lẻ zalo tránh hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 1,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả. :

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

🎮 Game mô phỏng xổ số miền bắc.

2 số cuối MGD trùng với bảng kết quả phía dưới.

* Dùng 2 số cuối của MGD gửi về từ Zalopay để chơi.

* Mã giao dịch của zalopay nên 100% xanh chín.

KQ Rate
51 00 01 02 04 08 91 23 28 31 32 33 44 45 55 57 58 62 63 67 71 72 76 79 90 x3.2
51 95 x10

* 📲 Muốn tham gia mã game 51.

VD: Muốn cược 10.000đ 📲 chuyển 10.051đ

* video hướng dẫn*"

Bảo trì Auto 00:00h đến 00:05h/day

Click copy để lấy số .

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Web mỗi số: 20 triệu, 250 lần/ngày tối đa.

* Số thay đổi liên tục, check lại số trên web khi chơi.

* Clzl,chẵn lẻ zalo tránh hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả. :

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

🎮 Game dễ chơi dễ trúng thưởng

Số cuối MDG trùng với kết quả bảng dưới là thắng

* Dùng 2 số cuối của MGD gửi về từ Zalopay để chơi.

* Mã giao dịch của zalopay nên 100% xanh chín.

KQ Rate
71 1 3 x4
72 6 8 x4
73 5 7 9 x3
74 0 2 4 x3

* 📲 chuyển số tiền muốn cược với mã game tương ứng.

VD: Muốn cược 10.000đ số (1-3) 📲 chuyển 10.071đ

* video hướng dẫn*"

Bảo trì Auto 00:00h đến 00:05h/day

Click copy để lấy số .

Zalopay Đã chuyển lượt
Loading...

Làm mới sau 0 giây

* Web mỗi số: 20 triệu, 250 lần/ngày tối đa.

* Số thay đổi liên tục, check lại số trên web khi chơi.

* Clzl,chẵn lẻ zalo tránh hoàn tiền.

Ngưỡng chuyển trong khoảng :

5,000 - 2,000,999

Ngoài ngưỡng sẽ hủy bỏ kết quả. :

* Lưu ý : mỗi trò chơi sẽ có hạn mức khác nhau.

Nhập mã định danh Zalopay của bạn để xem phần quà.

Bonus auto khi chơi chan le zalo pay - clzl 5k - chẵn lẻ zalopay trên clzalo.orgclzl.icu

1. Thắng trên 10K khi chơi Clzl auto bonus Tam hoa 20k. Tứ quý 100K. Ngũ quý 200K.

2. Top thắng ngày, với phần thưởng auto theo mốc
* Nhận về tài khoản 2.000.000 được bonus 30.000
* Nhận về tài khoản 9.000.000 được bonus 60.000
* Nhận về tài khoản 20.000.000 được bonus 150.000
* Nhận về tài khoản 55.000.000 được bonus 300.000
* Nhận về tài khoản 90.000.000 được bonus 600.000

CLZL | Chẵn lẻ zalo Lịch sử
Time SDT Nhận Game
Loading...

* 5 phút chưa thanh toán dán mã ô kiểm tra.

* Nếu bạn ➭ ➭ ➭ CẦN BÁO LỖI CLICK VÀO ĐÂY  

* Tham gia cộng đồng CLZL 🤝🤝🤝 BOX CHAT